โต้โยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ : แค๊บ
โต้โยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ : แค๊บ
โต้โยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ : แค๊บ
@carryboy

รถกู้ภัย รถดับเพลิง
พร้อมปฏิบัติทุกพื้นที่

เมื่อเกิดเหตุ ไฟไหม้ แผ่นดินไหว น้ำถ่วม หรือภัยพิบัติอื่น ๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน... ภาระหน้าที่ของหน่วยงานกู้ภัย ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ

แครี่บอย รถกู้ภัย

หน่วยงานกู้ภัยกับ รถกู้ภัย ที่พร้อมปฏิบัติงานช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชน... รถกู้ภัย, รถดับเพลิง พร้อมลุยเขตภัยพิบัติต่างๆ จัดเต็มกับอุปกรณ์กู้ภัยครบถ้วน หรือเลือกติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นในการกู้ภัยในแบบคุณ
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เราสร้าง รถกู้ภัย เพื่อหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุน การป้องกันบรรเทา และฟื้นฟูจากสาธารณภัย เพื่อให้ประชาชนไทย ปลอดภัย — รถกู้ภัย มาพร้อมอุปกรณ์กู้ภัยครบครัน อาทิ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องตัดถ่าง, เลื่อยยนต์, ค้อนปอนด์, ขวานดับเพลิง, ชะแลงคอห่าน, ชะแลงตรง, กรรไกรตัดโลหะโซ่ หรือสายไฟ, หมวกกู้ภัย, ถุงมือเซฟตี้, ค้อนทุบกระจก, กระบองไฟ, แม่แรงยกรถ ถังดับเพลิง, วิทยุสื่อสาร ฯลฯ เต็มศักยภาพการกู้ภัย

ไฟไซเรน สัญญานไฟฉุกเฉิน

สัญญานไฟฉุกเฉิน LED ให้ความชัดเจนในทุกมุมมองปรับเปลี่ยน จังหวะการกระพริบได้หลากหลายรูปแบบ กินกำลังไฟน้อย มาพร้อมขายึด เรามีไฟไซเรนหลากหลายรุ่นหลายแบบ สีแดง, สีเหลือง, สีแดง-น้ำเงิน เพื่อภาระกิจฉุกเฉิน ทุกสนามพิบัติภัย
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — ไฟไซเรน ไฟฉุกเฉิน และไฟส่องสว่างรอบคัน
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — ไฟไซเรน ไฟฉุกเฉิน และไฟส่องสว่างรอบคัน
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — ไฟไซเรน ไฟฉุกเฉิน และไฟส่องสว่างรอบคัน
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — ไฟไซเรน ไฟฉุกเฉิน และไฟส่องสว่างรอบคัน
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — ไฟไซเรน ไฟฉุกเฉิน และไฟส่องสว่างรอบคัน
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — ไฟไซเรน ไฟฉุกเฉิน และไฟส่องสว่างรอบคัน
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — ไฟไซเรน ไฟฉุกเฉิน และไฟส่องสว่างรอบคัน
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — ไฟไซเรน ไฟฉุกเฉิน และไฟส่องสว่างรอบคัน
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — ไฟไซเรน ไฟฉุกเฉิน และไฟส่องสว่างรอบคัน
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — ไฟไซเรน ไฟฉุกเฉิน และไฟส่องสว่างรอบคัน
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — ไฟไซเรน ไฟฉุกเฉิน และไฟส่องสว่างรอบคัน
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — ไฟไซเรน ไฟฉุกเฉิน และไฟส่องสว่างรอบคัน
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — ไฟไซเรน ไฟฉุกเฉิน และไฟส่องสว่างรอบคัน
ไฟส่องสว่างรอบคัน เพิ่มความปลอดภัยในการปฎิบัติหน้าที่ บรรเทาสาธารณภัยยามค่ำคืน แสงสว่างทําให้ทัศนะวิสัยในการมองเห็นที่ชัดเจนมากขึ้น ส่องแสง ได้ระยะทางไกล ทําให้ภาระกิจกู้ภัยปลอดภัยยิ่งขึ้น — แครี่บอย รถกู้ภัย / รถดับเพลิง พร้อมทุกสถานการณ์ภัยพิบัติ

รูปลักษณ์ภายใน รถกู้ภัย

ทุกทุกการจัดวางอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในรวมถึงเครื่องมือ-อุปกรณ์ กู้ภัย กู้ชีพ ทุกตำแหน่งเราคำนึงถึง การใช้งานที่ง่ายต่อการหยิบจับนำไปใช้ต้องสะดวกรวดเร็ว เวลาจัดเก็บก็สะดวกสบาย

รับออกแบบโครงสร้างภายในสำหรับอุปกรณ์พิเศษต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — รูปลักษณะภายใน
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — รูปลักษณะภายใน
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — รูปลักษณะภายใน
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — รูปลักษณะภายใน
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — รูปลักษณะภายใน
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — รูปลักษณะภายใน
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — รูปลักษณะภายใน
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — รูปลักษณะภายใน
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — รูปลักษณะภายใน
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — รูปลักษณะภายใน
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — รูปลักษณะภายใน

สมบุกสมบันทุกสถานการณ์

เราออกแบบดัดแปลงเพื่อรองรับการใช้งานจริงทุกการกู้ภัยและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมให้คุณช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย และได้รับความเดือดร้อนจากภัยต่างๆ อาทิ อุบัติเหตุบนท้องถนน, น้ำท่วม, อัคคีภัยบ้านเรือนราษฎร, ตลอดจนภัยพิบัติอื่น ๆ
โต้โยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ : แค๊บ
โต้โยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ : แค๊บ
โต้โยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ : แค๊บ
โต้โยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ : แค๊บ

โรงงานผลิต รถกู้ภัย (Rescue)

การช่วยชีวิตผู้ที่ประสบภัยให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ, ระหว่างเกิดหรือหลังพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแล้ว การเข้าถึงพื้นที่ต้องรวดเร็วและทันเหตุการณ์ การปรับแผนการให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เครื่องมือต้องพร้อม, ทักษะความชำนาญต้องมี เพื่อช่วยผู้ประสพภัยให้ปลอดภัย

บาร์ ล็อค

ปฏิวัติบานประตูล็อก รถกู้ภัย ฉุกเฉิน
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — บาร์ ล็อค
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — บาร์ ล็อค
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — บาร์ ล็อค
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — บาร์ ล็อค
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — บาร์ ล็อค
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — บาร์ ล็อค
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — บาร์ ล็อค
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — บาร์ ล็อค
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — บาร์ ล็อค
บาร์ล็อก โครงสร้างผลจากท่อสแตนเลสและพลาสติกฉีดขึ้นรูป ออกแบบมาเพื่อให้ทนต่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่รุนแรงของการใช้งาน ยานพาหนะฉุกเฉิน รถกู้ภัย ของเรา

กันชนหน้า ออฟโรด

กันชนหน้า โครงสร้างเหล็ก แข็งแรง ทนทาน พร้อมวินซ์ช่วยดึง-ลาก จากการ ติดหล่ม หรือ
ตกหล่ม หรือชักลากแทนแรงงานคน.. รถกู้ภัย ลุยทุกงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เหมาะสมกับภาระกิจกู้ภัยเป็นอย่างยิ่ง
รถกู้ภัย - กันชนหน้า
รถกู้ภัย - กันชนหน้า
รถกู้ภัย - กันชนหน้า

กันชนท้าย และ โทรบาร์

กันชนท้ายสแตนเลส พร้อมแผ่นลายกันลื่น แข็งแรง ทนทาน ติดตั้งกับชุดโทรบาร์ (พ่วงลาก) เพื่อลาก กรณีรถเสีย, ลากขอนไม้ขวางทาง ฯลฯ • เสริมช่วงล่างเพิ่มสมรรถนะ • กล้องมองถอย • บันไดท้ายขึ้นหลังคา • บันไดข้างประตู • พื้นอลูมิเนียมบนหลังคา
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — อุปกรณ์รอบคัน
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — อุปกรณ์รอบคัน
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — อุปกรณ์รอบคัน
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — อุปกรณ์รอบคัน
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — อุปกรณ์รอบคัน
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — อุปกรณ์รอบคัน
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — อุปกรณ์รอบคัน
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — อุปกรณ์รอบคัน
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — อุปกรณ์รอบคัน
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ของหน่วยงานให้พร้อมช่วยเหลือดูแลประชาชนให้ปลอดภัย โดยไม่ได้รับความสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สินที่สืบเนื่องจากสาธารณภัยต่าง ๆ

บานประตูม้วน อะลูมิเนียม

ประตูม้วน รถกู้ภัย / รถดับเพลิง แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบาผลิตจากอะลูมิเนียมคุณภาพ ทำให้ตัวรถกู้ภัยมีน้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม เปิด-ปิดง่าย โครงประตูม้วนอลูมิเนียมหนาพิเศษ ด้านข้างบานประตูติดตั้งขอบยางกันน้ำถึง 2 ชั้น ป้องกันน้ำเข้าและยังช่วยลดเสียงเวลาเปิด-ปิด
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — บานประตูม้วน
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — บานประตูม้วน
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — บานประตูม้วน
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — บานประตูม้วน
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — บานประตูม้วน
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — บานประตูม้วน
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — บานประตูม้วน
รถกู้ภัย / รถดับเพลิง — บานประตูม้วน
ประตูม้วน สามารถนำมาใช้งานได้ทุกประเภทของการค้า หรือการจัดส่ง และยังสามารถดัดแปลงเพื่อใช้งานได้หลากหลาย อาทิ รถกู้ภัย, รถฉุกเฉิน, รถบริการเคลื่อนที่, รถพยาบาล, รถโฆษณา, รถซ่อมบำรุง, รถกระบะห้องเย็น, รถขนส่งสินค้าและธุรกิจโลจิสติกส์ (ขนส่ง) ทั่วไป

ที่ แครี่บอย เราทำได้ทุกอย่าง!

แกรนด์ แครี่บอย
บริษัท แครี่บอย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
26/12 หมู่ที่ 7 ถ.บางนา-ตราด กม.8 (ขาออก)
ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540

เวลาทำการ
จันทร์ - เสาร์
9:00 - 18:00 น.

โทรศัพท์ : 0-2752-8585  
แฟกซ์ : 0-2752-8588   
อีเมล : grand@carryboy.com
เว็บไซต์ : www.carryboyrescue.com/th/
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
สถาบัน TUV เยอรมนี
มาตรฐานคุณภาพ
ISO 9001 : 2008
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563—2564
เว็บไซต์นี้ดูดีที่สุดที่หน้าจอ สมาร์ทโฟน
ติดตาม

แครี่บอย

ที่ แครี่บอย เราเชื่อมั่นว่าอนาคตเป็นของผู้ผลิตที่สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภค ทั้งเรื่องการออกแบบ แนวคิดที่สร้างสรรค์ และการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีสำหรับอนาคต... แครี่บอย มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และตรงตามความต้องการ เหมาะสมกับการใช้งาน... เราพร้อมสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่เพื่อคุณ
©
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563-2564 แครี่บอย

ตัวแทนจำหน่าย หลังคา

ตัวแทนจำหน่าย ชุดแต่งรถ

ยินดีตอนรับสู่ แครี่บอย

ขายดีอันดับหนึ่ง ของเมืองไทย บริษัท ที.เค.ดี.ไฟเบอร์ จำกัด ผู้นำด้านการผลิตหลังคาไฟเบอร์กลาส, รถดัดแปลงพิเศษ, รถบ้าน, รถตู้บรรทุก, รถพยาบาล, รถกู้ภัย, ฝาครอบกระบะและ ชุดตกแต่งยานยนต์ ชั้นนำ กว่า 1,000 รายการ มียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศไทย โดยมีตัวแทนจำหน่าย ศูนย์อะไหล่และบริการกว่า 750 แห่งทั่วประเทศ และมีตัวแทนจำหน่ายกว่า 150 ประเทศทั่วโลก
เราทำได้ทุกอย่าง !!